Paraqitja e të drejtave të njeriut përmes kinemasë
29 January 2022 - 14:03

Paraqitja e të drejtave të njeriut përmes kinemasë

Shtatë dokumentarë të shkurtër të prodhuar nga NISIMASA dhe 7Arte u shfaqën për audiencën vendase, me një ide për të reflektuar mbi rininë e Mitrovicës pas 13 vitesh. Të gjithë filmat janë prodhuar nga të rinjtë e Mitrovicës me mbështetjen e mentorëve ndërkombëtarë. Pas shfaqjes së filmave, u mbajt një debat për ndryshimet sociale në qytet duke u përqendruar në ndryshimet në të drejtat e njeriut.