Qendra Kulturore - përpara dhe sot
29 January 2022 - 14:11

Qendra Kulturore - përpara dhe sot

 Ky debat nisi me një ide specifike për të folur për funksionimin e Qendrës Kulturore të Mitrovicës. Drejtori i Kulturës, Rinisë dhe Sportit bëri një prezantim rreth sfidave të kësaj hapësire, duke pohuar se kjo ndërtesë po i kushton shumë komunës dhe është e vështirë për t'u menaxhuar, për shkak të institucioneve të shumta që janë të përfshira nën të njëjtin kulm dhe sfidat për ngrohjen e ndërtesës gjatë dimrit. Pjesëmarrësit përmendën disa ide se si mund të ketë potencial për përmirësimin e funksionimit të qendrës duke arritur një partneritet publik qytetar ndërmjet institucioneve dhe organizatave të shoqërisë civile. Në fund të debatit u arrit një pajtim se një infrastrukturë e tillë duhet të përdoret dhe menaxhohet siç duhet, duke marrë parasysh historitë pozitive dhe të ngjashme në rajon dhe vendet që kanë kaluar nëpër tranzicionin, me fokus në Hungari dhe vende të tjera, prandaj idetë novatore duhet të merren parasysh dhe të zbatohen.