DJ Wise me performancë në Green Fest
29 January 2022 - 19:17

DJ Wise me performancë në Green Fest

Artisti vendor i njohur si DJ Wise ishte i ftuar për të performuar me muzikën e tij elektrike gjatë aktiviteteve të Green Festival, me fokus në natën e dytë të eventit muzikor. Edhe pse festivali u organizua gjatë kohës së pandemisë, bazuar në masat e reja ndaj COVID-19, të gjithë pjesëmarrësit duhej të paraqitnin dëshmi se ishin vaksinuar dhe, përkundër këtij kufizimi apo kësaj rregulle të re, interesimi i pjesëmarrësve të vaksinuar ishte shumë i lartë dhe aktiviteti pati sukses të kënaqshëm.