Nata e defit me Anisën
29 January 2022 - 19:25

Nata e defit me Anisën

Anisa është një artiste lokale, pianiste dhe mësimdhënëse e muzikës e cila ka pasur ndikim në talentët e rinj të muzikës në Mitrovicë. Ajo u ftua për të performuar me lloje të ndryshme të defave dhe, në mesin e performancave, mbajti ligjërata lidhur me historinë e muzikës dhe ndikimet e saj brenda kulturave, duke u përqendruar në defin si instrument persian. Audiencës i pëlqyen performancat muzikore dhe përjetoi një natë të veçantë në Mitrovicë.