Anibar po bënë një hulumtim mbi njohuritë e të rinjve në proceset vendimmarrëse në nivelet komunale.
21 December 2019 - 00:01

Anibar po bënë një hulumtim mbi njohuritë e të rinjve në proceset vendimmarrëse në nivelet komunale.

Anibar po bënë një hulumtim mbi njohuritë e të rinjve në proceset vendimmarrëse në nivelet komunale.

Ju lutem ndani disa minuta nga koha që ta plotësoni formën: https://bit.ly/2WeGl2f

#youthforchange
#tërinjtëpërndryshim