U mbajt asambleja e RrOK në Prizreni
23 June 2020 - 20:23

U mbajt asambleja e RrOK në Prizreni

Kuvendi i Anëtarëve të Rrjetit të Organizatave Kulturore (Rrok) në Prizren, u mbajt më 3 mard të vitit të kalum dhe u hap me diskutim mbi Raportin Vjetor të vitit 2018. Sipas anëtarëve, RrOK ka pasur një imazh pozitiv mbi bazën institucionale të qytetit dhe ka arritur të ruajë një qëndrim efikas në periudhën e ndërgjegjësimit më të shëndetshëm qytetar, në baza vullnetare dhe kornizë pune pa një buxhet specifik.

Që nga dita e themelimit e deri më sot, misioni kryesor i RrOK kishte qenë ruajtja e identitetit të vendit dhe vazhdimi i traditave dhe manifestimeve të ndryshme që ndodhin në historinë e qytetit të Prizrenit. Në këtë kontekst, anëtarët u informuan për listën e delegatëve të RrOK në organe të ndryshme komunale, e cila më vonë u diskutua si kornizë e kritereve për bashkëpunim me Asamblenë Komunale. Një nga sukseset kryesore të RROK gjatë vitit 2018 ishte se ai ka qenë një pjesë e Programit IPA 2020, një program nga i cili Prizreni arriti të përfitojë 2 milion euro për investime në rrugën Marin Barleti si dhe për restaurimin e Lumbardhit.