Defy Them

Historiku:

Defy Them është Record Label dhe qendër e muzikës alternative, punk, rock dhe metal. Defy Them is a Record Label and Center for alternative, punk, rock and metal music.

INFORMATAT

Tahir Zajmi (Kalabri), Ish-depoja e tekstilit (Kalabri); 10 000 Prishtinë Prishtinë, Kosovë

VEPRIMTARIA

Hapësirë kulturore