Kino Armata

Historiku: ARMATA është hapësirë publike në Prishtinë, Kosovë, që promovon kulturë alternative dhe dialog shoqëror.

INFORMATAT

Brigada e Kosovës; 10000 Prishtinë Prishtinë, Kosovë https://www.kinoarmata.org

VEPRIMTARIA

Hapësirë kulturore; Kinema

PERSONAT PËRGJEGJËS

Alush Gashi